54- SUÇU, SUÇLUNUN MAKSADINA GÖRE TAKSİM ETMENİN ÖNEMİ.

 

Suçların kasıtlı veya kasıtsız olmak üzere ikiye ayırılmasının iki önemi vardır.

a) Kasıtlı olarak işlenen suç, suçlunun suçluluk psikolojisine delalet eder. Ama kasıtlı olarak işlenen suçta suçlunun suçu işlemiş olmasına bir sebep bulunamaz. Bunun için kasıtlı suçların cezası şiddetli, kasıtsız suçların cezası hafif olur.

b) Kasıtlı suçlarda kasıt esası bulunmazsa ceza gerekmez. Ama kasıtsız suçlarda mücerret manada ihmal durumu olmadığı için ceza gerekir.

Beşeri hukuk da suçları bu bakımdan İslam hukukuna benzer bir şekilde taksim etmiştir. Gerek suçların konusu gerekse neticeleri bakımından beşeri hukukla, İslam hukuku birbirine uymaktadır.