II- SUÇUN ÇEŞİTLERİ

 

50- SUÇLAR TAKİBAT MEVZUU VE YASAKLAMIŞ FİİL OLMALARI BAKIMINDAN AYNIDIR:

 

Suç olan fiile; bir başka açıdan baktığımız zaman suçların çok çeşitli olduğunu görürüz. O zaman suçları; bakışılarımıza göre çeşili bölümlere ayırabilirz.

Cezanın büyüklüğü bakımından suçlara göz attığımızda; hadler, kısaslar, cinayetler veya tazirler olarak bölümlere ayırmamız mümkündür. Suçu işleyenin kastı bakımından bir taksim yapmamız gerekirse kasten işlenmiş suçlar, kasıtsız olarak işlenen suçlar diye ikiye ayırmamız mümkündür. Öte yandan suçun açığa çıktığı zaman bakımından suça göz attığımızda karmaşık suçlar ve açık suçlar olarak ayırabiliriz. Suçun işleniş şekline göre konuya baktığımız zaman müspet, menfi, basit, alışkanlık eseri, muvakkat ve muvakkat olmayan suçlar diye taksim etmemiz mümkündür. Suçun özelliği açısından baktığımızda topluma karşı  işlenen suçlar, fertlere karşı işlenen suçlar, adi suçlar ve siyasi suçlar diye taksim edebiliriz.