44- İSLAM HUKUKU VE BEŞERİ HUKUK:

 

İslam hukuku ile beşeri hukuk, cezalandırma cezanın gayesi bakımından müttefiktirler. Modern hukukda cezalandırmadan maksad  toplumun faydasını korumak, düzeni muhafaza etmek ve cemiyetin bekasını teminat altına almaktır.

Fakat islam hukuk, bu görünüşteki ittifaka rağmen beşeri hukukdan iki ana noktada büsbütün ayrılır: