BİRİNCİ BÖLÜM

 

40- Bu bölümde iki konu üzerinde söz edeceğiz:

a) Önce suçun mahiyetini araştıracağız.                                                      

b) Bundan sonra suçun çeşitleri üzerinde duracağız. Bu iki konudan herbirine ayrı bir bahis tahsis edeeğiz.