ARAŞTIRMANIN PLANI

 

39- Biz bu araştırmamızda, islam ceza hukukunun umumi kısımlarını ele alacağız:

 

Bu araştırmamız, umumiyetle iki mevzu üzerinde dolaşacaktır. Bunlardan birincisi suç ikincisi de cezadır. Bunun için biz suç ve ceza için ayrı ayrı birer bölüm ayırmayı uyun gördük.

Suç üzerinde söz ederken önce genel manada suçu ele almak sonra rükünlerine geçmek gerektiğinden biz de bu bölümü iki kısma ayırdık.

a) Birinci kısımda genel manada suç kavramı üzerinde durduk.

b) ikinci bölümde ise suçun dayanakları ve rükünleri konusunu işledik.

Her bülüm, ayrıca kendi arasında bahislere ve konulara ayrılmaktadır. Ceza konusunda ise önce cezanın mahiyetini ve cezanın üzerine dayandığı prensipleri ele aldık. Sonra cezanın tatbikini ve cezanın ortadan kalması durumlarını anlattık. İnşallah bu bölümlerden her birisi için başlı başına bir bahis tahsis edeceğiz.