32- YAZIŞMA VE SÖZLEŞME PRENSİPLERİ:

 

Bu başlık altında topladığımız bazı hükümleri de islam hukuku ilk olarak getirmiştir. Kur’anı Kerim yazışma ve sözleşme prensibini borçlardan bahseden bir ayeti serime içerisinde (ki bu Kur’anın en uzun ayetidir) toplamış bulunmaktadır. Bu iki husus birbiriyle yakından alakalı olduğu için biz de ikisini bir başlık altında toplamayı uygun bulduk.

Kur’anı Kerimde borçlardan bahseden ayeti kerimede buyrulur ki;

 “Ey iman edenler! Birbirinize belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız. İçinizden bir katib doğru olarak yazsın. Katib onu Allahın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin,yazsın. Borçlu olan da yazdırsın, Rabbi olan Allahdan sakınsın. Ondan birşey eksiltmesin. Eğer borçlu sefih veya aciz, yahut yazdıramayacak durumda ise, velisi doğru olarak yazdırsın. Erkeklerinizden de iki şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa şahitliklerden razı olacağınız bir erkek (biri unuttuğunda diğeri ona hatırlatacak) iki kadın olabilir. Şahitler çağırdıklarında çekinmesinler. Borç büyük veya küçük olsun, onu süresiyle beraber yazmaya üşenmeyin. Bu Allah katında en doğru, şahitler için en sağlam ve şüphelenmenizden en uzak olandır. Ancak aranızdaki peşin alışveriş olursa onun yazmamanızda size bir vebal yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit ve katipe zarar verilmesin. Böyle yapacak olursanız, o zaman doğru yoldan çıkmış olursunuz. Allahdan sakının, Allah size öğretiyor. Ve Allah herşeyi bilendir.” (Bakara: 2/282)

Bu ayeti kerime fıkıhla ilgili bazı teşrii prensipleri ve esasları ihtiva etmekterdir ki biz bunların en önemlilerini şöylece sıralıyoruz: