19- İSLAM HUKUK SİSTEMİNİ BEŞERİ HUKUK SİSTEMİNDEN AYIRAN ÖZELLİKLER:

 

İslam hukuk sistemi ile beşeri hukuk sistemi arasındaki temel ayrılıklarııkladıktan sonra, islam hukuk sistemini modern hukuktan ayıran mümemyyiz vasıfların en önemlilerini de açıklayabiliriz. Şöyle ki: Beşeri hukuk sisteminde islam hukuk sistemine muhalif olan hususlar aynı zamanda islam hukuk sistemini beşeri hukuk sisteminden ayıran farklılıklardır. Öyleyse bu iki hukuk sistemi arasında bulunan ihtilaflardan çıkarak islam hukuk sisteminin beşeri hukuk sisteminden üç ana unsur itibarıyla ayrı ve üstün olduğunu söyleyebiliriz:

Birinci Özellik: İslam hukuk sisteminin mükemmelliği:

İslam mhukuk sistemi; beşeri hukuk sisteminden mükemmelliği ile ayrılır. Yani, islam hukuk sistemi bir hukuk sisteminin gerekli kıldığı bütün prensipleri, kaideleri, nazariyeleri en üstün şekliyle ihtiva etmektedir. Toplumun gerek bugünkü ve gerekse yarınkı kihtiyaçlarını karşılıyacak prensip ve nazariyeler tümüyle onda mevcuttur.

İkinci Özellik: İslam hukuk sisteminin üstünlüğü.

İslam hukuk sistemi; beşeri hukuk sisteminden koyduğu kaide ve prensiplerin toplumun içinde bulunduğu seviyeden daha üstün olmasıyla temayüz eder. Yani, islam hukuk sisteminde toplumun seviyesi ne kadar yükselirse yükselsin, öyle yüce prensipler ve nazariyeler vardır ki her zaman o toplumun seviyesinden daha yükseklerde bulunmaktadır.

Üçüncü Özellik: İslam hukuk sisteminin sürekliliği.

İslam hukuk sistemi; beşeri hukuk sistemlerinden süreklilik yönüyle de ayrılır. Yanli, islam hukuk sistemi değişmez ve sabit esaslara sahiptir. Hükümleri tadil ve tebdil kabul etmez. Zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, yıllar ne kadar geçerse geçsin, islam hukuk sistemi,her zamanın ve her yerin en geçerli nizamıdır.

İşte islam hukuk sisteminin ana özellikleri. Bu özellikler ne kadar çok olursa olun, hepsinin gelip dayandığı biricik ana esas bulunmaktadır. Ki diğerleri bu ana esasın birer feri mahiyetindedir. Şöyle ki: İslam hukuku Allah tarafından gelmiş ilahi sanatın eseridir. Zaten Allah katından gelmemiş olsa yaratıcının sanatının ifadesi olan mükemmelik, süreklilik ve üstünlük gibi hususiyetlere sahip bulunması mümkün olmazdı. İnsaların sanatının numunesi olan eserlerdeki eksiklikler onda da göze çarpardı.