13- İSLAM HUKUK SİSTEMİYLE BATI HUKUKU ARASINDAKİ KIYASIN YANLIŞLIĞI:

 

Sözünü ettiğimiz hukukçuların yaptıkları kıyasta düştükleri hata; insanlar tarafından konulmuş olan beşeri hukukla, insanların yaratanı tarafından konulmuş olan islam hukukunu aynı seviyede görerek karşılaştırma yapmalarından ileri gelmektedir. Halbuki bu karşılaştırmayı yaparken yeryüzü ile gökyüzünü, insanlarla insanların yaratanını mukayeseye yeltenmektedirler ki hangi akıllı adam kalkar da kendisini kainatın yaratanı ile veya yaşadığı yeryüzünü göremedigi gökyüzüyle aynı seviyeye getirip mukayese edebilir?

Onların yaptıkları kıyasta yanıldıklarını nokta, islam hukuku ile beşeri hukuku aynı paralelde görmeleridir. Halbuki tabiatı itiabarıyla bu iki sistem arasında çok büyük farklar vardır. İşte biz bu iki hukuk sisteminin doğuşunu ve temel özelliklerini ortya koyup sergilediğimiz zaman bu ayrılığın ne büyük boyutlara ulaştığını görürüz.