6- ARAŞTIRMAMIZIN DİLİ:

 

Bu araşştırmamı İslam hukuk bilginlerinin yazdıkları dille yazmak istemedim. Sebebine gelince; bir kerre kabul etmek gerikir ki, eski hukukçularımızın derin ve ince üslubları ile kalem oynatma kudretinden acizim. Ayrıca şu da bir gerçke ki, sıradan okuyucular o değerli bilginlerin üslubunu anlamakta zorluk çekmektedirler. Bu yüzden ben bugünkü hukukçuları yazdıkları üslubu kullanarak, anlaşılır bir dille yazmayı ve bunun yanısıra şer’i istilahları ve hukuk tekniği ile ilgili terimleri olduğu gibi olmayı yahut da onları yanısıra bugünkü kanuni istilahları da koymayı uygun buldum. Bunu yaparken dayandığım kaynakları veya bu terimleri aldığım mercileri göstermeyi katiyen ihmal etmedim.

Bu yola gitmemin sebebine gelince; yazdığım konuyu derinliğine bir bilgiye sahip olmayan, kafaları zorluklarla karşılaştırmadan, derin bir hukuk bilgisi ihtiyacını hissettirmeden her okuyucunu kolayca anlamasını sağlamak gayretidir. Sanıyorum ki bu metodu takib etmekte, modern hukuk öğrenimi görmüş olanlar şeriat kitablarına başvurma ihtiyacını duymadan şeri konuları anlayıp kavramalarını bu konuda zorluklarla karşılaşmamalarını temin etmiş bulunuyorum. Ayrıca bu gibi okuyuculara bu kitabımı tetkik edip okuduktan sonra eski hukuk kaynaklarına başvurmak istediklerinde onların dililni ve metodunu anlamalarını ve kolayca kavramalarını da sağlamış blulunuyorum. Şurası muhakkak ki eski dini hukuk metinleri çok ince, ağdalı ve zor anlaşılır bir dille yazılmıştır. Bu dili anlamak ancak uzun süre o kitabları anlayarak okumakla mümkün olur. Bunun dışında ilk okuyan okuyucunun bu eserleri anlaması hemen hemen imkansız gibidir. İslam hukukunun temel prensiplerini bilmeyenler onlardan gereği gibi istifade edemezler. Bu hususlar ise, modern hukuk öğrenimi görmüş birçok kimselerin pek kavrayabilecekleri şeyler değildir.

Bununla beraber her ne kadar bugünkü hukuk dilini kullanmaya gayret sarfettimse de çok iyi biliyorum ki kendimi şeri kaynakların üslubunun etkisinden bütünüyle kurtarabilmiş değilim. Belki de uzun süre bu kaynaklarla haşrüneşir olmam benim üslubuma tesir etmiş ve bir takım izler bırakmıştır. Bu izlerin ümit ederim ki okuyucuya faydası olsun, şer’i kaynaklara yaklaşmaları ve onları anlamları bakımından kendilerini bir merhale daha ileriye götürmüş olsun.