2- BİRİNCİ CİLDİN MUHTEVASI:

 

Eserin birinci cildini genel anlamda ceza hukuku  konusuna hasrettim.

İkinci cildinde ise özel olarak ceza hukuku ile ilgili hükümleri serdedeceğim.