Tarîkatta
R Â B I T A
ve
Nakşibendîlik

Ferit AYDIN

 

SÜLEYMANİYE VAKFI YAYINLARI

İstanbul-2000

 

http://www.suleymaniyevakfi.org

 

Kitap isteme ve haberleşme adresi

 

SÜLEYMANİYE VAKFI

Hoca Gıyaseddin Mah. Şifahane Sok. No:20

34470 Eminönü / İSTANBUL

 

Tel: (0212) 513 00 93  Faks: (0212) 511 21 69