11–Mahmûd-i İnjirfağnewî:

Buhâra'nın Fağne Köyü'nde doğdu. Ancak hangi tarihte dünyaya gel­diği bilinmemektedir. Türk kökenlidir.

Duvar ustası olarak hayatını kazanırdı. Öğrenim gördüğüne ilişkin bir ka­nıt yoktur. Etrafına topladığı insanlara koro halinde «sesli zikir» yaptır­dığı için devrin yetkili âlimlerinden birinin tâlimatı üze­rine ifadesi alındığı bi­linmektedir. İnsanlara sesli zikir yaptırdığı, Nakşibendîler tarafın­dan açıkça ifade edildiği halde O'nun, hayatında râbıtadan bir kez bile söz et­tiği yolunda hiç bir yazılı bilgi ortaya koyamamaktadırlar.

H. 715/m. 1315 tarihinde ölen Fağnewî, Nakşibendîler tarafından, rûhâ­n­îler zincirinin 11'inci halkası olarak kabul edilmektedir.