Ölüler  Dirilerin  Sövmesinden  Eziyet   Görürler

 

Deylemi Âişe  (Radıyallahû anhâ)'dan rivayet ettiğine göre sûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu

«Ölü, evinde hoşlanmadığı şeyden kabrinde de hoşlanmaz.»

Kurtubi dedi: Mümkündür ki; Allah, dirilerin söylediklerini ve yaptıklarını bir duygu ve iletici bir melek vasıtasiyle ölülere bildir­sin. Melek olmasa da Allah bir alâmet bir delil ve başka istediği bir şeyi vasıta kılar. Bunun için kötü konuşmaktan nehyedilmiştir.

Yine Kurtubi cfe&t: Mümkündür ki hadisten kasıt:            

Ölünün başına gelen günahları temizlemek için meleğin şiddet

ve sertlik kullanması, olsun.

Buhari, Âişe  (Radıyallahû anhâl'dan rivayet ettiğine sûlullah  (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)  şöyle buyurdu:

«Ölülere sövmeyiniz. Çünkü onlar yaptıklarına kavuşmuşlardır.»

Nesâi, Safiyye binti Şeybe (Radıyallahû anhâ)'dan rivayet

ettigine göre:Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) 'in yanında bir ölü ktf tülükle anıldı. Buyurdu ki, «ölülerinizi hayırdan başka bir şeyle aifmayın.»      

Ebû Davud, Tirmizi, İbn-i Ebi Dünya ibn-i Ömer (Radıyallahû anhümaVdan rivayet ettiklerine göre Besûlullah fSallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu :

«Ölülerinizin iyiliklerini zikredin. Kötülüklerinden yüz çevirin.»

İbn-i Ebi Dünya, Âişe  (Radıyallahû anhâ)'dan rivayet ettiğine göre:

Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) 'dan işittim ki diyor:

«Ölülerinizi ancak hayırla anın... Çünkü onlar eğer Cennetlik ise günahkâr olursunuz. Eğer Cehennemlik iseler o onlara yeter.» [1]

 [1] İmam Celaleddin Es-Suyuti, Kabir Alemi, Kahraman Yayınları: 495-496.