Ölümü Zikretmeye Yardımcı Olan Şeyler

 

Müslim, Ebû Hüreyre   (Radıyallahû  anh)'dan rivayet ettiğim göre şöyle demiştir:

Resûlullah  (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) ; «Kabirleri ziyaret edin, çünkü kabirler ölümü hatırlatır» buyur­du.

îbn-i Mâce ve Hâkim, îbn-i Mes'ud (Radıyallahû anhVdan riva­yet ettiklerine göre:

Resûlullah  (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)   şöyle buyurdu: «Sizi kabirlerin ziyaretinden nehyetmiştim. Fakat şimdi ziyaret edin. Çünkü kabir ziyareti dünyadan vazgeçilir, ahireti hatırlatır.»

Hâkim, Ebu Said'den rivayet ettiğine göre:

Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştun «Daha önce sizi kabirlerin ziyaretinden nehyetmiştim, fakat şin -di ziyaret edin. Çünkü onda ibret vardır.»                                        

Yine Hâkim, Enes (Radıyallahû anhVden merfûan (Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)'e kadar yükselen bitişik bir senedle) rivayet ettiğine göre, Resûlullah CSallallâhû Aleyhi ve Sellem) :

«Sizi kabirlerin ziyaretinden nehyetmiştim. İşte şimdi ziyaret edin. Çünkü bu ziyaret, kalbi inceltir. Göz yaşlarını akıtır. Ahireti hatırlatır. Ziyaret edin ve çirkin sözler konuşmayın.»                     

Yine Hâkim'in Büreyde (radıyallahû anh)'den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir:                                                                            

Resûlullah (Salİallâhû Aleyhi ve Sellem)  

«Sizi kabirlerin ziyaretinden nehyetmiştim. Fakat şimdi ziyaret edin. Ta ki bu ziyaretiniz, size hayrı arttırsın» buyurdu.

Yine Hâkim'in Ebû Zer (Radıyallahû anh) 'den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir:

Resûlullah (Salİallâhû Aleyhi ve Sellem) bana: «Kabirleri ziyaret et.  Onunla ahireti hatırlarsın,  ölüleri Çünkü, düşen bir cesedi ellemek beliğ bir mevizedir. Cenazelere ka­tıl. Umulur ki seni üzer. Çünkü, üzgün Allah'ın himayesi altındadır, her nevi hayır ona gelir.» [1]

 [1] İmam Celaleddin Es-Suyuti, Kabir Alemi, Kahraman Yayınları: 52-53.