Giriş

Kitap İsteme Adresi

Önsöz

Giriş

Birinci Bölüm

Din

A- Allah İle Aldanma

1- Allah İle Peygamberlerini Ayırma

2- Sorumluluğu Allah’a Yükleme

3- Yanlış Tevekkül

4- Allah’ın Affı İle Aldanma

5- Allah’ın Gücü İle Aldanma

B- İman

C- Şirk Ve Küfür

1- Kendini Tanrı Edinenler

2- Aracı Tanrı Arayanlar

A- Müşrik Allah’a İnanır
B- Müşrik  ’A Eder
C- Alara İnanır
D- Müşrik Aracıların Şefaatine İnanır
E- Şirki Reddeder
F- Tanrı Edinilen Aracılar Müşrikleri Kabul Etmez
G- Akıl Şirki Reddeder

İkinci Bölüm

Aracılık İnancı

A- Katoliklerde Aracılık İnancı 

1- Allah

2- İsa (Oğul)

3- Kutsal Ruh

4- Meryem Ana

5- Havariler

6- Kilise

7- Rahipler

A- Episkoposlar
B- Papa
C- Papazlar

8- Vaftiz

9- Günah Çıkarma

10- İlahlar Piramidi

B- Taoizm’de Aracılık

1- Tao

2- Te

3- Ölümsüz Ruhlar Ve Latif Güçler

4- Ata Ruhları

5- Bilgeler, Meleksi Üstatlar

6- Rabıta 

Üçüncü Bölüm 

Ehl-İ Kitaba Özenen Müslümanlar

A- Şirki Reddeder Gözükme

B- Peygamberi Tanrılaştırma

C- Din Büyüklerini Kutsallaştırma

D- Din Büyüklerini Tanrılaştırma

E- İnsan Sözünü Allah’ın Sözü Sayma

F- Aracılık İnancı

G- İncelediğimiz Tarikatlarda Aracılar

1- Hakîkat-İ Muhammediye

2- İnsan-I Kâmil

3- Kutb’ul- İrşad

4- Rical’ul-Gayb

5- Kutup

6- Gavs

7- Revâsî

8- Tarikat Şeyhi

H- Aracıların Gaybı Bildiği İnancı

1- Katoliklerde Gayb Bilgisi

2- Tarikat Ve Cemaatlerde Gayb Bilgisi

A- Gaybı Kimse Bilemez ,

B- Geçmiş Gaybı Kimse Bilemez

C- Kudsî Yasak İddiası

İ- Aracıların Şefaat Edeceği İnancı

1- Katoliklerde Şefaat İnancı 

2- Tarikatlarda Şefaat İnancı

J- Ölüden Yardım İsteme

1- Katoliklerin Ölüden Yardım İstemesi

2- Tarikat Ve Cemaatlerde Ölüden Yardım İsteme

A- Uydurulan Hadis

B- Tahrif Edilen Âyetler

C- Ölüden Yardım İsteyenlere Örnekler

K- Cemaat Oluşturma Ve Nur Cemaati

1- Said Nursî’ye Yakıştırılan Özellikler

A- Birlik Makamında Olduğu İddiası
B- Bediuzzaman Olduğu İddiası
C- Âlemlere Rahmet Olduğu İddiası
D- Darda Kalana Yardım Ettiği İddiası
E- Kur’ân’ı Ve Allah’ın İsimlerini Taşıdığı İddiası
F- Her Devirde Farklı Kimlikle Ortaya Çıkma İddiası
G- En Büyük Mürşit Ve Müceddid Olduğu İddiası
H- Mehdi Olduğu İddiası
İ- Beklenen Mesih Olduğu İddiası
J- Said Nursî’nin Kurtarıcı Olduğu İddiası
K- Said Nursî’nin Şefaatçi Olacağı İddiası

2- Risale-İ Nurların Kutsallaştırılması

A- Risale-İ Nur’un Onaylandığı İddiası
B- Risale-İ Nur’un Türkçe Olması
C- Risale-İ Nur’un Günaha Kefaret Olduğu İddiası
D- Risale-İ Nur’u Okuyanın Alim Olduğu İddiası
E- Risale-İ Nurları Kutsallaştırmaya Örnek

3- Kurtuluşun Nur Cemaatinde Olacağı

L- Cemaati Büyütmenin Hedef Olması

M- İnsanlığı Kucaklama İddiası

Dördüncü Bölüm

Said Nursi Ve Kur’ân

A- Ebced Ve Cifr

B- Risale-İ Nurlarla İlgili İşaretler

C - Said Nursi İle İlgili İşaretler

D - Risale-İ Nurların Yazımına İşaretler

E - Risale-İ Nurların Değerine İşaretler

F - Risale-İ Nurları Okuyanlara İşaretler

Kaynakça