i- Beklenen Mesih olduğu iddiası

Risale-i nurlara göre, gelmesi beklenen İsa, Said Nursî’dir. Çünkü İsa’yı bekleyenler, onun Deccal’i öldüreceğine inanırlar[1]. Said Nursî’nin pek parlak kaside diye övdüğü şiirde bu husus dile getirilmektedir:

 “Her yangını senin nurun söndürür,

Her bir yeri bir gülşene senin nurun döndürür,

Deccâlı da bir gün gelir elbette öldürür

Ey nur-u rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!”[2]

 [1]  Bkz. Kastamonu Lahikası, Yirmi Yedinci Mek, a.g.e, c. II, s. 1601.

[2] Sikke-i Tasdik-i Gaybî, a.g.e, c. II,  s. 2102.