d- Darda kalana yardım ettiği iddiası

Hasan Feyzi’nin yazdığı ve Said Nursî’nin beğendiği şiirde şu iddialar yer alır:

“Cürmümüzle külhan gibi pürnârız,

Dert elinden hem her gün zâr u zârız.

Affet bizi madem sana hep yârız,

Ey nur-u rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!”

Bu satırlar şu şekilde sadeleştirilebilir:

Günahımızla külhanlar gibi yanarız

Dert elinden her gün inim inim inleriz.

Affet bizi madem sana yarız

Ey âlemlere rahmet Muhammed’in nuru, Nur Elçisi!

“(…) Gökler saldı belâ, yer verdi belâ,

Sarstı âfâkı bir acı vaveylâ,

Rahmet et âleme, ey nur-u Mevlâ!

Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!”

Bu satırlar şu şekilde sadeleştirilebilir:

(Göklerden bela yağdı, yerden bela fışkırdı

Dört bir yanı acı çığlıklar sardı.

Acı bu âleme ey Mevla’nın nuru

Ey âlemlere rahmet Muhammed’in görüntüsü, Nur Elçisi!

“Çevrildi ateşle bu koca dünya,

Bir cehennem gibi kaynadı derya.

Yetiş imdada ey şâh-ı evliya!

Ey bu zamanda rahmet-i âlem Risaletü'n-Nur!”[1].

 [1] Sikke-i Tasdik-i Gaybî, a.g.e, c. II,  s.2102