c- Kudsî Yasak İddiası

 Said Nursî, Allah'tan başkasının gaybı bilemeyeceği konusunu “kudsî yasak” diye nitelemiştir. Sanki Allah Teâlâ, “gaybı kimse bilemez” dememiş de ”Kimse, gelecekle ilgili bildiği bir şeyi açıklamasın” demiştir. Bu iddia kişiyi, Allah karşısında çok kötü bir duruma sokar. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “… Allah size gaybı bildirecek değildir...” (Ali-İmran 3/179)

Said Nursî’nin yukarıdaki iddiasına göre; Abdülkadir Geylânî gibi büyük velilerin gaybı bilmesi, “kendi tercihleri ve niyetleriyle değil, Allah’ın öğretmesiyle imiş(!) Yoksa isteyerek gaybı bilme işine girişmeleri itaatsizlik havası verirmiş(!)”

Demek ki, Allah hem “Gaybı kimse bilmez, onu kimseye açıklamam” diyecek, hem de tutup bazı kimselere açıklayacak! O kimseler de geçmişle ilgili olanları açıklamakta bir sakınca görmeyecekler ama gelecekle ilgili gaybları, anlayan anlasın diye örtülü işaretlerle geçiştirecekler! Bunu, Allah’a karşı bir itaatsizlik havası doğmasın diye yapacaklar!!!...

Bu inançtan Allah’a sığınmak gerekir.