1- Katoliklerde Gayb Bilgisi

Daha önce görüldüğü gibi Katolikler Mesih İsa’ya ve Kutsal Ruh’a Tanrı derler. Onlara göre Episkoposluk aşamasını alan kişi Mesih’in yerine geçer ve onun görevini üstlenir. Böyle birinin gaybı bileceğine tam bir inanç bulunur. Papazlar ise episkoposların yardımcılarıdır; onlar da gaybı bilirler. Katoliklerin konu ile ilgili görüşleri şöyledir:

“Mesih İsa’nın havarilerine emanet ettiği misyonu Kilise Ruhbanlık sırrı ile devam ettirir[1]. Episkoposluk ruhbanlık sırrının en yüksek derecesidir[2].  Episkoposluk aşamasını alan kişi, seçkin ve açık bir şekilde Efendi, Çoban ve Rahip olan Mesih’in yerini alır ve onun görevini üstlenmiş olur. Kendine verilmiş olan kutsal ruh sayesinde episkoposlar manevi krallık ya da çobanlık ve peygamberlik yetkilerine sahip olurlar[3]. Papazlar, episkoposların yardımcıları olarak Mesih’in emanet ettiği görevin gerçekleşmesine çalışırlar[4]. Kutsal ruhun özel lutfu, ruhbanlık sırrını alan kişiyi rahip, öğretmen ve çoban olarak tam Mesih İsa’ya benzetir[5]

 [1] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par.  1536

[2] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par.  1555

[3] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 1558

[4] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 1562

[5] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par.  1585