4- Ata Ruhları

Her aile, ata ruhlarını özel koruyucu olarak görür ve evinde onlar için yer ayırır[1]. Bazen atalar çağrılır ve önemli konular haber verilip yardımları istenir. Mezarlar, bereket versin diye tarlalarda yapılır, ilkbaharda süpürülür ve hediyeler sunulur [2].

 [1] Tümer, Küçük, a.g.e . s.  58.

[2] Yener, Osman, a.g.e, s. 65.

[2] Lao-Tzu, a.g.e, s. 82.