9- Günah Çıkarma

Katoliklere göre “yalnız Allah günahları bağışlar”. Bir Kilise ruhanisi “günahların bağışlandı” derken Allah’a ait bir yetkiyi kullanır[1]. Bu sebeple ne kadar büyük olursa olsun Kilise’nin bağışlayamayacağı günah yoktur[2]. Günahları bağışlama yetkisi yalnız Papa’ya ve onun tarafından yetki verilen yerel episkoposa ya da papaza aittir[3].

Allah Teâlâ şöyle buyurur: “... Günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir?” (Al-i İmran 3/135) Bunu Katolikler de kabul ettiğine göre Allah tarafından verilmiş bir yetkiye dayanmadan,  günah bağışlamaya kalkmaları büyük bir yetki ihlali olur.

 [1] Bkz. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 1441 vd.

[2] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 982.

[3] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 1463.