8- Vaftiz

Vaftiz, suya batırmak demektir. Katoliklere göre Vaftiz, Hıristiyan olmanın ilk şartıdır[1]. Rab İsa, günahların bağışlanmasını inanca ve vaftize bağlamıştır[2]. Vaftiz sırasında alınan bağış öylesine tam ve eksiksizdir ki, ne ilk günahta ne de özgür irade ile işlenen günahlarda silinecek bir şey veya cezası ödenecek bir suç kalır[3]. “Vaftiz, Baba Tanrı’da Oğlu aracılığıyla Kutsal Ruh’ta yeniden doğuşu sağlayan lutfu verir. Çünkü Tanrı’nın ruhunu taşıyanlar Oğul’a yönelirler, Oğul onları Baba’ya takdim eder, baba da onlara bozulmazlık verir[4]

 [1] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 1213 vd; Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara, 1997, s. 268.

[2] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 977.

[3] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 978.

[4] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 683.