a- Episkoposlar

 Episkopos, gözetmen ya da başkan anlamına gelir. Katoliklere göre Kilise’nin en yetkili kişileridir. Kilise, Mesih’in yeniden gelişine kadar, havarilerin takipçileri olan episkoposlar aracılığıyla havariler tarafından eğitilmeye, kutlulaşmaya ve yönetilmeye devam eder[1]. Episkoposları dinleyen Mesih’i dinlemiş, onları reddeden Mesih’i ve Mesih’in gönderdiği kişiyi reddetmiş olur[2].


 

[1] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 857.

[2] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 862.