1- Allah

Katoliklere göre Allah birdir; ondan başka Tanrı yoktur[1]. O, gerçeğin kendisidir. Yeri ve göğü tek başına yaratmıştır. Yaratılış düzenini ayarlayan ve dünyayı yöneten odur[2]. O insanlara yakındır[3] ve her şeyi bilir[4]. O her zaman vardır[5], varlığının başı ve sonu yoktur. Her şey varlığını ona borçludur. Sahip olduğumuz her şey ondan gelmektedir[6].O, kendiliğinden var olandır[7]. Allah’ın Baba olarak adlandırılması, her şeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından ve tüm çocuklarının üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır. Allah ne erkektir, ne kadın; Allah, Allah’tır[8].

Bazı Hıristiyanlar, Allah ile insan arasında bir boşluk olduğunu söyler, arayı arabulucularla doldururlar. Şimdi Katoliklerin arabulucu saydıkları varlıklara bakalım:

 [1] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, İstanbul 2000, paragraf. 200 ve 212. (Papa 14. Lui’nin (Episkopos II. Jean Paul) emriyle 1986’da Kardinal Joseph Ratzinger başkanlığında kurulan 12 kişilik bir heyetin altı yıllık çalışmasıyla meydana getirilmiş ve Vatikan Kilisesi tarafından kabul edilmiş öğretileri içerir. Dominik PAMİR Türkçe’ye çevirmiş, Türkiye Episkoposlar Konferansı adına neşredilmiştir. Burada Allah yerine Tanrı kelimesi kullanılmaktadır.)

[2] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 215, 216 ve 222.

[3] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 206.

[4] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 208.

[5] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 212.

[6] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 224.

[7] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 212.

[8] Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri,  par. 239.