5- Allah’ın Gücü ile Aldanma

Bazı kimseler Allah ile ilgili olur olmaz şeyler söyler, delil olarak da “Allah’ın buna gücü yetmez mi?” derler. Bu konuda bir Şeyh ile aramızda geçen konuşma şöyledir:

Bayındır- Medine’de hacılarla soh­bet eder­ken gaybı Allah’tan başkasının bilemeyeceğinden bahsettim. Müridelerinizden bir hanım dedi ki; “öyle diyorsunuz ama biliyorum ki benim şeyhim, gece ya­takta kaç kere sağa sola döndü­ğümü bile bilir.”

Şeyh Efendi - Allah bildirirse bi­lemez mi? Allah’ın buna gücü yet­mez mi?

Bayındır- Allah’ın gücünün yetmediği ne var ki? Ama onun gücüyle delil getirilmez. Al­lah dilerse Elçisi Muhammed’i cehen­neme, şeytanı da cennete koyamaz mı? Onun buna gücü yetmez mi?

Şeyh Efendi - Elbette yeter.

Bayındır- Ama o, şeytanı cehenneme koyacağını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de cennette Makâm-ı Mahmud de­nen en üst ma­kama getirece­ğini bildirmiştir[1]. Artık Allah’ın gücü delil getirilerek buna aykırı bir iddia yapılamaz. “Allah size gaybı bildire­cek değildir.” (Al-i İmran 3/179) âyetinden sonra da kimse, Allah’ın gücünü delili getirip bunun aksini iddia edemez.

 [1] “Geceleyin uyanıp, yalnız sana mahsus olarak faz­ladan namaz kıl. Bakarsın Rabbin seni Makamı Mah­mûda yükseltir.” (İsra 17/79)